02 april 2014

Reizigers van Breng zijn tevreden over de dienstverlening, zo bleek tijdens de presentatie van de OV-Klantenbarometer 2013. Het algemene rapportcijfer voor de bus was een 7,6, het hoogste cijfer ooit (2012 en 2011 7,4, 2010 7,3), voor de trein een 7,2 (geen vergelijking mogelijk, 2013 was het eerste jaar dat Hermes deze treindienst exploiteert). 

De OV-Klantenbarometer is een jaarlijks onderzoek waarin provincies en stadsregio’s reizigers vragen een oordeel te geven over de kwaliteit van het openbaar vervoer. Voor Breng belangrijk om van de reizigers te horen hoe ze het eerste jaar in de nieuwe concessie hebben ervaren.

Voor de bus leverde het onderzoek een nog hoger algemeen rapportcijfer op, een 7,6 (2012 7,4). Bij de start in december 2012 zijn alle dieselbussen vervangen door gasbussen en is de dienstregeling ingrijpend gewijzigd. Dat vertaalt zich in hogere scores voor de aspecten die te maken hebben met het materieel en met de dienstregeling; zo scoorde netheid een 7,4 (was in 2012 7,1) en geluid een 6,6 (was 6,2). De waardering voor de nieuwe dienstregeling blijkt uit de cijfers voor reissnelheid 7,6 (was in 2012 7,4) en overstaptijd 6,6 (was 6,3).
Maar er is meer goed nieuws. Reizigers zijn nu echt gewend aan de ov-chipkaart, voor “gemak kopen vervoerbewijs/laden reissaldo” gaven de reizigers een 7,8 (2012 7,5). Verder voelen reizigers in de regio Arnhem Nijmegen zich veilig, met een 7,9 ligt de score op dit aspect 0,3 hoger dan het landelijk gemiddelde.
Informatie bij vertragingen blijft helaas laag scoren, 5,2 (2012: 5,0), ondanks de dynamische reisinformatie bij de halten en de mogelijkheden om via de app actuele reisinformatie te verkrijgen. Reizigers beschouwen vertraging blijkbaar als iets negatiefs, wat je er ook aan doet om mensen erover te informeren, het blijft een vervelende boodschap.

De Breng trein Arnhem-Doetinchem krijgt een 7.2. Reizigers blijken tevreden over het materieel (zitplaats 8,3; netheid 7,7; gemak instappen 8,7; reissnelheid 7,3). Ook de punctualiteit krijgt een voldoende, 6,4. De krappe aansluiting in Arnhem op de intercitytreinen naar de Randstad leidde tot een rapportcijfer 5,7 voor het aspect overstaptijd. Net na het onderzoek (invoering nieuwe dienstregeling 2014) is hier iets aan gedaan, sindsdien komen de treinen in de ochtendspits 3 minuten eerder aan in Arnhem waardoor er meer overstaptijd is op deze intercity’s. Dat moet zich in 2014 vertalen in een hoger cijfer.

Voor Breng derhalve nog voldoende uitdagingen om de dienstverlening aan de reizigers in 2014 nog verder te verbeteren.

(persbericht Breng/Connexxion)